«
»

 UUED (1)Uudiste arhiiv

     Akasha kroonika mõistele on viidatud planeedi kõigis vaimsetes traditsioonides. Piiblis viidatakse sellele kui elu raamatule, kosmilisele või universaalsele vaimule, samuti Jumala silmale ja Jumala sõnale. Viited Akasha kroonikale või igavese elu raamatule ulatuvad vanasse aega. Viited Vanas Testamendis ja varasemast ajast kujundavad arusaamise, et on olemas kollektiivne teadmiste ladu, mis on kirjutatud reaalsuse kangale.

      Energia, mis Akasha kroonikas kogu informatsiooni hoiab, on akasha. Akasha on sanskriti väljend, mis tähendab algainet. See on energia, mis loob universumis kõike. See on armastuse energia.

       Hindu müstitsismis peetakse akashat looduse algaineks, millest neli looduslikku põhiainet – maa, õhk, tuli, vesi – üldse luuakse.

      Iga võnge, mis universumis aset leiab meie mõtete, sõnade ja tegude kaudu, loob kustumatu jälje akashas. Iga hing ja iga loomine jätab oma energeetilise salvestuse.

      Seega, Akasha kroonika on juuspeenele akasha ainele vesimärgistatud salvestiste salajane raamatukogu. Usutakse, et Akasha kroonika on eksisteerinud planeet Maa aeg-ruumi kontiinumi algusest alates.