«
»

 UUED (1)Uudiste arhiiv

     Selleks, et Akasha kroonikale ligi pääseda, saab õppida tehnikaid, millega neid avada. Need tehnikad võivad sisaldada meditatsiooni, hingamistehnikaid ja pühaliku suulise avamispalve kasutamist. Pole olemas asutust, mis seda tegevust juhendaks, kuid on palju usaldusväärseid ja vilunud õpetajaid, kes aitavad.
 
      Lisaks kroonika iseseisvale avamisele, annab suure selguse Akasha kroonika konsultatsiooni läbimine. Konsultatsioon või lugemine kaasab kellegi, kellel on kogemus ja oskus Akasha kroonikaga töötamiseks. Tema avab kroonika Sinu eest nii, et Sa saad temast kätte kogu informatsiooni. 
 
      Akasha kroonika konsultatsioon pakub ühest informatsiooni Sinu isikliku hinge teekonnast. Iga Sinu elu ja sinu hinge teekonda puudutav kujuteldav küsimus saab vastuse Akasha kroonika konsultatsioonis.